WoW 2.4.3 addons ::: WoW TBC addons

WoW TBC addons (2.4.3)

Addony z kategórie "pvp/arena/bg":

eCastingBar
Popis Výmena blizzardského cast baru za krajší, ktorý si môžte upravovať. Plus pridané ďalšie casting bary (Target Bar, Mirror Bar a Focus Bar), ktoré si môžete voľne premiestňovať kam chcete. Príkaz /ecb
Obrázky img
Stiahnuť download/ecastingbar.rar

Link